Boda handelsbod(ar)

av: Hans Sundberg

 

I Boda By hade sedan början av nittonhundratalet funnits några försök att etablera lanthandel och i Lilla Stugan, där vi bodde de första åren på nittonhundratrettiotalet, hölls man några år men utan större framgång. En Ulltinsläkting, Carl Ulltin var nog den som kom bäst igång men han flyttade sin affärsrörelse till Lådna där nu fjärde generationen genom Christins Ulltin-Lundin driver en modern skärgårdsbutik och bensinstation.

 

Boda Handel

Boda Handel kom så småningom att förläggas till en fastighet i grannskapet av Boda brygga och det läget var säkert det mest lyckade för den tidens affärsverksamhet. Nära till reguljära ångbåtsförbindelser med Stockholm och skärgården utanför och byn med sina fem-sex fastboende hushåll och sommargästerna på trakten, såväl sjöburna som hyresgäster hos byborna. Makarna Petrus och Sigrid Dahlberg klarade sig väl ganska hyggligt med tillskott från torsk- och strömmingsfiske i Sandöfjärden men med tanke på den täta lanthandelsetableringen , en butik i Boda, en i Kalvsvik, i Gällnö By och vid Gabrielsdal i Ängsvik, måste konkurrensen varit stenhård. Ofta var kundernas köpkraft både svag och oregelbunden och då hände det ofta att man handlade på "krita", fick skriva upp tills pengar åter kom in från strömmingslikvider eller en stockholmare behagade betala för ett jobb som blivit färdigt.

"Sigrid är kanske snäll och skriver upp det här tills vi får in lite pengar av det ingenjörn är skyldig på Eriks arbete. Fastän dom har så gott ställt drar dom ut på att göra rätt för sig."

Som kreditgivare till lanthandlarna fungerade oftast grossistföretagen, som var angelägna om goda förhållanden med sina detaljister och dröjde med sina räkningar till dess sommaromsättningen förbättrade handlandens kassa. Sigrid Dahlberg blir änka och har att försörja sig och sina två barn. Som så många andra kvinnor i samma situation, klarar hon av detta och barnen får god utbildning och som vuxna tryggad försörjning.


Boda handelsbod

Carl Ulltin reklam

I slutet av nittonhundratrettiotalet övertogs affären med sin bostadsfastighet av mågen David Dahlberg och hans syster Sandra Nydahl, änka efter handlanden Nydahl i Stockholm. De drev sedan Boda Handel till slutet av fyrtiotalet och butiken upphörde.

Vykort från Boda

David Dahlberg