Ett fiskedygn på 40-talet


av: Hans Sundberg

Det är september månad 1941. Bensin- och fotogenransonering är genomförd. Fiskare kan få snål tilldelning för drift av båtmotorer och fotogenlyktor. För att dryga ut fotogenransonen köps karbidlampor in. De ger bra lysen men luktar illa, sotar lätt igen munstyckena och är inte så lättskötta.

För oss hemmavattenfiskare klarar vi båtbehovet med den återtagna skolbåten från Saltaröfjärden, där den tjänstgjort under ett antal år för skolbarnen från Kalvsvik, Boda och Kolviken.
Båten byggdes av min farbror Elias Sundberg på beställning av Värmdö kommun. Totalpriset var 300 kronor inklusive allt material. Kommunen erlade 150 kronor som dellikvid. Sedan kom inga pengar mer och när skolbarnen från de här gårdarna började i Kyrkskolan, fick båten återgå till gården.
---
Tio skötar i en längd kallas för en varpa, två sådana längder för två varpor och förekom mest vid frågor och svar om hur mycket skötar man lagt och var i fjärden.
Vi går över Sandöfjärden och försöker en varpa norr på Yxskär där flacket mellan Västerön, Delholmen och Smultrongrundet är ett sedan gammalt pålitligt vatten för strömmingsfiske. Det ligger dessutom vid sidan om trafikerade leder och eftersom strömmingen börjat höja sig från fyra-fem famnars djugående till "opp i vattnet", kobbar vi skötarna på en famnsband, en famn är c:a 180 cm
---
Strömmen sätter ostvart och tyder på fallvatten, lika med vackert väder och ökar vår förhoppning om god fångst i natt. Vi tar bryggan i vårt sjöviste en och en halvtimme från det vi gick ut.
Nu väntar middagsmålet och medan vi äter lyssnar vi på radions nyheter och väderleksrapporten. Radion är batteridriven och ett stort torrbatteri som kallas anodbatteri och en fyra och halvvolts omladdningsbar ackumulator sörjer för strömtillförseln. Boda By saknar fortfarande elström. Den ansluts inte förrän 1951.
Vi bor ju på ett fiskejordbruk av den mindre sorten och nu vidtar allt det som ska skötas med mjölkning av vår kossa, mocka efter de två kor som finns på gården, hästen, de två hushållsgrisarna, ge nattfoder, vatten och ströa med urtröskad vete halm.
---
Kvällskaffet dricks i sjutaget och sedan är det dags för oss, som skall ut i natt, att koja.
Halv ett skall vi gå opp och fara iväg för fisket. Fiskbilen går häruti från i sjutaget in till partihallarna vid Centralen i Stockholm, där ivriga uppköpare väntar att få någon låda med den åtråvärda strömmingen till sin butik. Det är ont om mat i sta'n.
---
Sista draggen tas upp och under överfarten är några av oss redan i gång med avredningen med skötar som dras över åror som lagts 'tvärs över båten.… Vi får en kopp kaffe och ett par smörgåsar av mor i huset som väntat att komma ned tills hon hört motorsurret.

Gistgården
Hugo Holmberg Erik Sundberg i gistgården

Nu går det undan. Vi har kanske hundra kilo att reda av. Det betyder att fyra tusen strömmingar skall plockas ur gamen så hela och felfria som möjligt. Inga med avrivna skallar eller trasiga bukar. Småmört, vassbuk och småabborrar slängs upp åt katten, som jamande kommit ned till bryggan.
---
Durken är snart täckt med en driva av glittrande blågrönryggad strömming. I glansdagern från våra fotogenlyktor skimrar det som en silverskatt. Klockan sex är allt klart för att vägas upp, sköljas i de speciella envidjeflätade skölj korgarna och tippas i renborstade strömmingstrummor, en lågkantad trälåda rymmande tjugo kilo vid sommarfisket och tjugofem kilo vid övrig årstid, då strömmingen är mer hållbar vid låga temperaturer.
---
I natt har alla båtlagen fått så bra fångster att en av fiskarbönderna får spänna hästen för flakvagnen och köra de två kilometerna byväg till allmänna vägen Kalvsvik-Stockholm. En av oss följer med som lasthjälp. Vid Bodavägens hållplats väntar vi sedan in Kindberg som punktligt är på plats. Han har returlådor med sig som vi först lastar av och lyfter sedan på våra trummor. Det är närmare trehundrafemtio kilo strömming för vidare transport till Stockholms hungriga befolkning. All fisk och strömming går åt. Priserna är också bra och vi får nog mellan sjuttio och åttio öre per kilo i parti. Avräkningsnota och pengar kommer om c:a två veckor.

Strömming i skötarna